Information

Summer lake 1.5


Sommarsjö är det nya fria fiskespelen. I det här spelet kan du fånga Bluegill, Bowfin, Crucian, Redhorse, Sunfish, Northern Pike, Gar, Buffalo, Snakehead, Velifer. För varje fångad fisk får du pengar. Med dessa pengar kan du köpa nya bete, stavar och fiskeplatser. Spelet har 6 ställen, 24 beten, 7 typer av fiskestänger. Och det här spelet är helt gratis!
Peka på markörens plats för att slänga beten och klicka på musknappen. När fisken kommer i din krok, så kommer bilden på skärmen, i den övre raden, att vara fisk. Försök att dra fisken ur vattnet. Var uppmärksam på linjespänningen på fiskelinjen (på höger sida av skärmen). Om skalan blir röd, betyder det att fisken väcker mycket fisklinje och fiskelinjen kan bryta.