Information

Tape It Up Online


Låt inte lata dig, för vi har så många lådor att sätta ihop! Tape så många rutor som möjligt och vara den bästa arbetaren på fabriken! Du kan samla mynt för att låsa upp olika band och till och med ökar din permans med en power-up!
Vänster / höger piltangent eller peka på