Information

The Gap


Endless runner.YOUR MÅL ÄR ATT PICK CUBES FÖR ATT GÖRA BÄSTA SCORE OCH UNDVIKA VÄRLDEN.
Pc: AWD eller vänster, övre, högra pilar. Mobil: skärmkontroller.