Information

To the Sky!


Du måste vara över linjen för att öka din poäng. Men ju högre du får desto svårare blir landningen! Krascha inte och få ToTheSky!
Klicka och håll för att öka hastigheten.