Information

Traffic Control


Trafikproblemet i världen är mycket svårt. Vårt trafikstyrningssystem är också gammaldags. Det är huvudsakligen baserat på timer. Därför kan den traditionella trafikkontrollen inte styra trafiksystemet när tung trafik uppträder på en enda väg. Det är därför han spelar rollen som trafikpolis. Men många områden har inte trafikpolis. Människor måste spela rollen som trafikansvarig. Här är spelet.
Du kan styra trafiksignalerna genom att knacka på skärmens signallampa.