Information

Tribs.io


Välj din stam och slåss mot dina fiender i en episk kamp. Fayas bränner plintarna som dricker agwas som dödar fayas.
Använd musen för att flytta dina spelare. Använd stava med rymdnyckeln.