Information

Unblock Color


Sliding block pusselspel. Målet är att avblockera det röda blocket ur styrelsen genom att skjuta de andra blocken ur vägen.
Kontroller: Mus