Information

Viking


Besegra dina fiender i en man till man duell. Välj "Slaget " för att kämpa med din vän eller välj "Single " för att spela mot AI.
Klicka och håll ned för att ställa in strömmen och släpp sedan för att kasta axeln. Du vinner om du kan tömma fienderna hp bar.Single - Bekämpa 4 fiender i överlevnadslägeBattle - Spela mot din vän lokalt.