Information

Warehouse King


Sätt dina neuroner på provet med Warehouse King. Helt omgiven av ett fartygs last måste du flytta behållarna för att göra dig själv en väg ut i det här pusselspelet. Testa din logik genom hundra nivåer som fortsätter att bli svårare i det här pusselspelet.
Visst, vissa människor tar inte sitt jobb väldigt seriöst. Du står inför en massa otillbörliga behållare av olika storlekar. Ännu värre, medan du försökte skapa någon form av ordning, befann du dig själv och nu måste du hitta ett sätt till utgången genom att trycka allt på din väg!