Information

Zombie Survival


Escape the Dead Gå och döda några zombies på väg! Välj vapen och skjut 4 typer zombies! De döda promenaderzombierna kommer. Världen är avslutad. Nu går de döda jorden och du är den sista överlevaren på din grupp. Det kommer inte vara länge innan du kommer att dö och vända men ändå göra ditt bästa för att överleva!
Kontroller: Mus = Skytte, Pilar / AD = Flytta åt vänster och höger